Vi leverer viden!


Medarbejdere bag skriveborde IA Konsulenterne leverer viden om landets 98 kommmuner, deres borgere og virksomheder. Aktuel og nyttig viden som formidles igennem vores brugervenlige og innovative løsninger eller via vores Data warehouse.

Vi udvikler digitale løsninger af høj kvalitet og tilgængelighed til såvel offentlige som private kunder. Det er vores målsætning, at informationsløsningerne hjælper brugeren - og der samtidig spares ressourcer i kommunen/virksomheden.

IA Konsulenterne tilbyder også udarbejdelse af analyser, projektledelse og ikke mindst udvikling af individuelle løsninger.


LØSNINGER & YDELSER


IA Konsulenterne er et konsulent– og udviklingshus med base i Nordsjælland. Vi har mange års erfaring med udvikling af informationsløsninger som fx “KommuneGuiden”. Vi tilbyder også individuelle udviklingsopgaver, udarbejdelse af analyser og rapport samt levering af informationer fra vores data warehouse via abonnement eller enkeltudtræk.
Foto: 64

KommuneGuiden

Faktuel viden om kommunen
Foto: 69

VirksomhedsFakta

Information til og om de lokale virksomheder
Foto: 68

Data warehouse

Udtræk eller abonnement på data
Foto: 67

Udviklingsopgaver

Udvikling af webbaserede løsninger
Foto: 66

Undervisning & implementering

Kom godt i gang med løsningerne

.