KommuneGuiden

KommuneGuiden giver, på en brugervenlig og overskuelig måde, klar besked om en lang række forhold i kommunen - til gavn for borgerne, potentielle tilflyttere, politikere og medarbejdere.


Her kan du læse om:

Book en demo

Få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig. Bestil en gennemgang af KommuneGuiden. Vi kommer gerne til dig, men kan også demonstrere løsningen via Skype / Teams.

Hør mere om muligheder, fordele, opsætning, priser m.v.

Hvad er KommuneGuiden?

KommuneGuiden er en intelligent og brugervenlig løsning som giver nyttig og brugbar information om kommunen. Som de siger i Skive Kommune; "KommuneGuiden er en guldgrube af tal og fakta". Her er der rig mulighed for at udforske en lang række nøgletal som fx. pasningspriser, kommuneskat, udgifter til kultur - og efterfølgende sammenligne med fx nabokommunerne.

Udover nøgletallene er der adgang til en veludbygget "Vejviser", hvor man nemt kan få overblik over kommunens skoler, institutioner, læger, apoteker, plejehjem, dagcentre og meget mere. Alle enheder der er beliggende indenfor kommunegrænsen. Der er også adgang til valgdata fra de seneste kommunevalg, regionsvalg og folketingsvalg. Se fx Kommunelbestyrelsens politiske sammensætning, antal vælgere, mandater pr. parti, kønsfordeling...

KommuneGuiden kan sammensættes af et antal valgfrie moduler, så I får nøjagtig den løsning som I ønsker. Læs mere om modulerne nedenfor!

KommuneGuiden er ikke en erstatning for kommunens hjemmeside, men et informativt værktøj til gavn for mange!

fsfa

Børn og unge

Pasningspriser, antallet af folkeskoler og udgifter til folkeskolen pr. elev kan nemt tjekkes i KommuneGuiden.

Målgruppen!

KommuneGuiden appelerer til mange forskellige befolkningsgrupper i kommunen.

- Kommunens borgere

Kommunens egne borgere som ønsker viden om kommunen, følge udviklingen eller sammenligne med andre kommuner. Finde fx uddannelsesinstitutioner, læger eller de seneste takster indenfor skat eller offentlige ydelser.

- Potentielle tilflyttere

Tilflyttere med flyttekasserHvert år flytter ca. 900.000 danskere. 240.000 af dem vælger at flytte til en anden kommune. For mange kommuner er det vigtig, at kunne tiltrække nye borgere som kan være med til at hæve kommunens serviceniveau igennem skatter og forbrug. KommuneGuiden er her et værdifuldt værktøj, der hjælper potentielle tilflyttere med at få kendskab til kommunen, så de ikke er i tvivl om at dette er stedet at bo.

Specielt børnefamilierne er interesserede i oplysninger som pasningspriser, boligpriser, kultur og kommuneskat, mens de ældre tilflyttere har mere fokus på kriminalitet, ældreservice og kultur.

- Politikere

De fleste kommunalpolitikere ønsker at følge udviklingen i kommunen meget tæt. Med KommuneGuiden får politikerne nemt adgang til en række grundliggende nøgletal, hvor man på en brugervenlig måde kan sammenligne tallene med andre kommuner - enten nabokommuner eller kommuner af samme størrelse. Udviklingen i de forskellige nøgletal følges år for år og i visse situationer også sammenlignes med landsgennemsnittet..

- Lokale interesseorganisationer

I alle kommuner findes der fx et ældreråd eller seniorråd, der arbejder for alle ældre i kommunen. Ældrerådet skal høres - i god tid - om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. KommuneGuiden hjælper med mange forskellige informationer, der vedrører de ældre borgere - og så kan man se nabokommunerne over skulderen, hvad angår serviceniveau.

- Turistorganisationer

Turistorganisationer som VisitDenmark, VisitFyn, VisitNordsjaelland med flere gør meget for at sælge Danmark som turistmål, både indenfor og udenfor landets grænser. Her er det oplagt, at kommunen tilbyder disse organisationer kan linke til kommunens version af KommuneGuiden. Mange informationer er også brugbare for turister, som måske på sigt kunne være blandt kommunens nye borgere.

- Det lokale erhvervsliv

Også det lokale erhvervsliv kan få stor gavn af KommuneGuiden. Det gælder fx oplysninger om kommunens befolkningssammensætning eller information om de lokale skatter og afgifter. Skal der tiltrækkes kvalificerede medarbejdere kan virksomheden aktivt bruge oplysninger om kommunens priser og serviceniveau. Tjek også borgernes uddannelsesniveau og pendlerstatus.

- Kommunens medarbejdere

Når kommunens medarbejdere skal skrive ”den gode historie” om kommunen eller fagligt skal sammenligne kommunen med andre kommer, så er KommuneGuiden det sted, hvor de gode og brugbare informationer hentes. KommuneGuiden er også stedet, hvor pressen kan få besvaret en lang række spørgsmål.

KommuneGuidens seks moduler

KommuneGuiden sammensættes af en række valgfri moduler, så I får netop den løsning som passer til Jer. Flere af modulerne kan desuden tilpasses efter ønsker og behov. Vælg mellem følgende moduler:

1. Fakta

Modulet Fakta er grundstenen i KommuneGuiden. Her er adgang til mere end 500 nøgletal. Her kan man tjekke de seneste værdier, følge udviklingen år for år eller sammenligne med andre kommuners tal. Tallene suppleres med informative grafer, der fortæller hver sin historie.

For at sikre en brugervenlig løsning, så er de mange nøgletal er kategoriseret i et antal hoved- og underkategorier. Hver enkelt kategori kan slås til eller fra, ligesom man kan vælge om et eller flere nøgletal ikke skal vises. På den måde sikrer vi at hver enkelt løsning er tilpasset kundens ønsker og behov.

Modulet fakta indeholder følgende hovedkategorier: Skat, Bolig, Børn & Pasning, Skole & Uddannelse, Kultur & Fritid, Ældreservice, Kriminalitet, Kommunens økonomi, Indbyggere & Politik.

Der er også adgang til et mindre antal nøgletal om den region kommunen er en del af. Her får borgerne et overordnet kendskab til regionens økonomi og opgaver, med mulighed for at sammenligne tallene med de andre regioner. De regionale data kan slås til eller fra.

2. Flyt til kommunen

I dette modul har kommunen mulighed for at udvælge en række nøgletal og direkte sammenligne dem med udvalgte kommuner.Her vises kommunernes aktuelle tal, men med et klik udregnes forskelen i forhold til kommunen.

Udover de udvalgte nøgletal vises en indledende beskrivelse af kommunen og hvad kommunen tilbyder potentielle tilflyttere.

Nøgletallene suppleres med en graf som viser udviklingen af boligpriserne i kommunen (parcel/rækkehuse og ejerlejligheder):

Flyt til kommunen - eksempel
Figur: Her udregnes forskellen i forhold til sammenligningskommunerne.

3. Vejviser

Få styr på uddannelsesinstitutionerne og uddannelsesmulighederne i kommunen. Find vej til speciallæger, plejehjem eller tjek hvor de nærmeste daginstitutioner ligger i forhold til din bopæl.

"Vejviseren" sættes borgeren i centrum med nem adgang til kontakt- og adresseoplysninger for de lokale myndigheder, uddannelsesinstitutioner, skoler, daginstitutioner, sygehuse, skadestuer, læger, tandlæger, hospitaler, biografer, biblioteker, forsyningsvirksomheder m.v.

Modulet er opdelt i en række hovedkategorier: Lokale myndigheder, Skole & Uddannelse, Sundhed & Sygdom, Daginstitutioner, Døgninstitutioner & behandlingshjem, Plejehjem & Dagcentre, Forsyning, Transport, Dagligvarer. Hvilke hovedkategorier der skal vises udvælges af kommunen i forbindelse med opsætning af modulet.

4. Valg

Her er der rig mulighed for at dykke ned valgresultaterne fra de seneste Kommunelvalg, Regionsvalg og Folketingsvalg. Se fx hvor mange stemmer fik de enkelte partier ved sidste valg og hvordan mandaterne fordelt i kommunalbestyrelsen? Kom der flere mænd end kvinder i kommunalbestyrelsen? Fik “mit parti” flere stemmer end ved de sidste valg?

Valgmodulet - eksempel
Figur: Se hvordan borgerne stemmer og hvordan mandaterne fordeles

5. Satser & beløb

Slut med at lede nettet igennem for at finde aktuelle satser og beløbsgrænser. Modulet er opdelt i to kategorier:

Skattesatser & beløbsgrænser
Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for det aktuelle skatteår og året før. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner.

Satser for offentlige ydelser
Her finder man vej til satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar med mindre andet er anført. Satserne beskrives ligesom der angives lovhjemmel. Fra hver sats linkes til borger.dk og i Retsinformation, hvor der kan læses mere.

Det 6. modul - Indeks

Indeks er en dynamisk indholdsfortegnelse, som virker på tværs af alle moduler. Indholdsfortegnelsen afspejler kundens opsætning. Det vil sige, at fx nøgletal og informationer som er fravalgt ikke optræder i indholdsfortegnelsen.

Ud for det stikord som er tilknyttet et nøgletal vises et ikon. Ved et klik på stikordet, vises:

• det aktuelle nøgletal
• udvikling over tid
• kilde, beskrivelse m.m.

direkte i indholdsfortegnelsen. Desuden kan nøgletallet sammenlignes med nabokommuner, regionens kommuner og alle landets kommuner. For at give et indtryk af kommunens størrelse vises indbyggertallet ved siden af dette valgte nøgletal.

Indholdsfortegnelsen dækker: Fakta, Vejviser, Valg, Erhverv og Satser.

Indeks samlet trådene
Figur: Indeks samlet trådene på tværs af modulerne!


Kilder

For at sikre den bedste datakvalitet benyttes kun anerkendte og veldokumenterede kilder. Informationerne stammer fra en lang række kilder, normalt offentlige databaser, men i få tilfælde private organisationer som fx Finans Danmark. En intern releasekalender sikrer, at alle informationer opdateres så tæt på releasedato som muligt! Som abonent på vores løsninger har man altid adgang til en dynamisk opdateringsplan.

Vi gør meget ud af, at oplyse hvor data stammer fra. Fx kan man klikke på de enkelte nøgletal og få vist kilde, nøgletalsbeskrivelse og hvornår tallet opdateres.

Kilder

Kilder

For at sikre den bedste kvalitet i data, benyttes kun anerkendte kilder.
Data opdateres så tæt på releasedato som muligt!

Vedligeholdelse & drift

Kræver ingen ressoucer
Alle informationer som vises i KommuneGuiden vedligeholdes og opdateres af IA Konsulenternes redaktion. Det betyder i praksis, at I ikke skal bruge ressourcer på at tjekke om der fx er nye nøgletal, sørge for de opdateres og efterfølgende præsentere dem. Det hele sker automatisk for Jer.

Drift og Sikker forbindelse
IA Konsulenterne står udover vedligeholdelsen af indhold også for driften af løsningen. Her foregår driften i sikret miljø med oppetid >99%. KommuneGuiden understøtter som standard HTTPS/SSL, så alt kommunikation med webserveren foregår krypteret. SSL Certifikatet er i standardopsætningen fra ”Let’s Encrypt”.

Selvstændigt domæne
KommuneGuiden kan afvikles på selvstædigt domæne, hvis det ønskes.

Nye versioner
Når der kommer en ny version af KommuneGuiden, så opgraderes der først når I har godkendt indholdet.

Opsætning og design

KommuneGuiden opsættes i tæt samarbejde med kunden. Der skal tages stilling til hvilke informationer der skal vises. Det gælder moduler, hovedkategorier, underkategorier, nøgletal samt visse former for funktionalitet, fx sammenligning

Designet tilpasses, så det matcher de farver, fonte, logo m.v. som anvendes på kundens hjemmeside.På den måde optræder løsningen som et naturligt supplement til hjemmesiden.

KommuneGuiden er udviklet i et responsivt design, så den kan vises på alle skærmstørrelser. Desuden er KommuneGuiden handicaptilgængelig (W3C), så den kan anvendes af blinde og svagseende.

Sådan kommer du i gang med KommuneGuiden

Kontakt en af vores konsulenter og hør hvordan du kommer igang med KommuneGuiden. Første step kunne være en prøveopsætning, hvor du får mulighed for at afprøve løsningen med kommunens tal og informationer. Herefter går vi i gang med den egentlige opsætning af KommuneGuiden, så den matcher dine ønsker.

Vi tilbyder også undervisning i brug af KommuneGuiden, fx 3 timers introduktion.

Kundecase - Skive Kommune

Skive Kommune stiller KommuneGuiden til rådighed for kommunens borgere, politikere, medarbejdere og andre som måtte bruge løsningen.

Løsningen er integreret via links fra forskellige områder på kommunens hjemmeside. Fx linkes fra "Tal og Fakta om kommunen", "Boliger og byggegrunde", "Skole og dagtilbud" m.m.

Skive Kommune linker til KommuneGuiden
Figur: Der linkes ind i KommuneGuiden fra Kommunens hjemmeside


Der kan linkes direkte til hver enkelt side på KommuneGuiden, så man nemt rammer de rigtige informationer. Fra KommuneGuiden er der desuden mulighed for at lave "Link-Back" til kommunens hjemmeside.

"KommuneGuiden er en guldgrube af tal og fakta! En nem og overskuelig samling af faktuel viden om Skive Kommune fra flere forskellige datakilder"

– Skive Kommune


2 x KommuneGuide = 1 pris!

Få en version til kommunens hjemmeside – og en til kommunens intranet. Hver version tilpasses målgruppen.
Fx alle data internt. Færre eksternt.
Kilder


Mere fra IA Konsulenterne

Foto: 64

KommuneGuiden

Faktuel viden om kommunen
Foto: 69

ErhvervsFakta

Information til og om de lokale virksomheder
Foto: 68

Data warehouse

Udtræk eller abonnement på data
Foto: 67

Udviklingsopgaver

Udvikling af webbaserede løsninger
Foto: 66

Undervisning & implementering

Kom godt i gang med løsningerne