ErhvervsFakta

Viden til og om virksomhederne i kommunen. Nye og ophørte virksomheder, erhvervsstatistik, nøgletal, erhvervsanalyser, satser og erhvervsnyheder. Alt samlet i en og samme løsning.


Her kan du læse om:

Book en demo

ErhvervsFakta forventes klar i 1. kvartal 2021. Bestil allerede nu en demonstration og få en komplet gennemgang af løsningen og de mange muligheder.

Moduler ved lanceringen: Virksomheder, Fakta, Satser, Erhvervsnyt

Hvad er ErhvervsFakta?

ErhvervsFakta er en informativ og brugervenlig løsning som giver nyttig viden om og til virksomhederne i kommunen. Løsningen sammensættes af et antal valgfrie moduler, så I får nøjagtig den løsning som I ønsker. Læs mere om de enkelte moduler nedenfor!

ErhvervsFakta er under udvikling og ventes klar i 1. kvartal 2021. Beskrivelser og indhold kan derfor afvige fra den endelige løsning.

Nye virksomheder i kommunen

Nye virksomheder

Se de nye virksomheder i kommunen og dem som ophører!

Filtrer enkelt og nemt på branchekoder

Målgrupper

ErhvervsFakta henvender sig til flere målgrupper.

- Erhvervsudvalg, erhvervsråd

De lokale erhvervsudvalg og erhvervsråd arbejder for at fremme iværksætteri og forbedre virksomhedernes vilkår og muligheder. ErhvervsFakta giver på en nem og overskuelig måde mulighed for at følge udviklingen i nye og ophørte virksomheder.Suppleret med en udførlig statistik opnås et godt overblik over udviklingen indenfor virksomheder, brancher, virksomhedsformer m.m.

Nøgletal indenfor demografi, arbejdsløshed, beskræftigelse, uddannelsesniveau, lokale skatter og afgifter, boligpriser etc. giver både viden og mulighed for sammenligning med andre kommuner. Resultatet af året to store erhvervsanalyser fra henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Industri er også med i løsningen.

De aktuelle erhvervsnyheder giver et godt og opdateret overblik over hvad der sker indenfor forskellige områder.

Fag

- Det lokale erhvervsliv

Med indgange via branchekoder og postnummer finder man nemt frem til potientielle konkurrenter eller samarbejdspartnere. Under fakta er der adgang til viden om erhvervsbygninger, erhvervshuse og Jobcentre, nøgletal som arbejde & ledighed, kommunens indbyggere, boligpriser og erhvervsanalyser.

"Satser og Beløb" oplyser om aktuelle satser som fx. arbejdsløshedsdagpenge, kørepenge, personalegoder m.v. Erhvervsnyhederne opdaterer de lokale virksomhed indenfor en række områder.

ErhvervsFakta giver virksomhederne viden om:

  • Eventuelle konkurrenter
  • Mulige samarbejdspartnere
  • Kommunens indbyggerne, lokale skatter, erhvervsbygninger etc.
  • Kommunens placering i de årlige erhvervsanalyser
  • Adresseoplysninger for de lokale erhvervshuse og jobcentre
  • Satser for kørepenge, arbejdsløshedsdagpenge, personalegoder m.m.
  • Aktuelle emner via en række erhvervsnyheder

Alle disse oplysninger - og mere til - er samlet under ErhvervsFakta. En samlet indgang til kommunens virksomheder - og andre.

- Kommunens medarbejdere

Når kommunens medarbejdere skal finde ”den gode historie” om kommunens virksomheder eller fagligt sammenligne kommunens tal med andre kommuners, så er ErhvervsFakta stedet. Samtidig kan de lokale erhvervskonsulenter følge med i hvilke nye virksomheder, der er kommet til og ikke mindst er lukkede.

ErhvervsFakta hjælper også den lokale presse med at få besvaret en lang række statistiske spørgsmål om erhvervslivet uden kommunens medarbejdere skal bruge ressoucer på det.

Modulerne

ErhvervsFakta sammensættes af en række moduler, så I får den løsning som passer til Jer. Flere af modulerne kan desuden tilpasses efter behov. Vælg mellem følgende moduler:

1. Virksomheder

Modulet Virksomheder indeholder faktuel information om virksomhederne i kommunen suppleret med en lang række statistiske oplysninger.

Nye og ophørte virksomheder
Oversigter med både nye og ophørte virksomheder i kommunen. Klik videre fra oversigten og læs mere om de enkelte virksomheder eller udforsk brancherne.

Virksomheder i kommunen
Få overblik over virksomhederne i kommunen. Enten via den alfabetiske indgang, via brancher eller virksomhedsform.

Virksomhedsstatistik
Statistisk udvikling i antallet af nye og lukkede virksomheder, måned for måned. Også statistik på branchekoder, virksomhedsformer m.m.

2. Fakta

Modulet indeholder en lang række nøgletal som virksomhederne kan bruge i deres daglige arbejde.

- Kundegrundlag
Få overblik mulige kunder i kommunen. Her optælles fx borgernes aldersfordeling efter køn. Henvender virksomheden sig til kvinder i aldersgruppen 20-50 år, så kan man nemt se, hvor mange kundeemner, der er i kommunen. Få også et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst.

- Arbejde, ledighed & uddannelsesniveau
Tjek hvilke brancher som har flest beskæftigede, antallet af selvstændige eller ledigheden i kommunen. Få også adgang til borgernes uddannelsesniveau, når du skal rekruttere nye medarbejdere.

- Kommunen
Hvor god kommunen er til at bruge private leverandører? Her er fx adgang til nøgletal som "Privat Leverandør Indikator (PLI)" og "Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU)".

- Erhvervsbygninger
Se hvor mange m2 erhvervsbygninger, der er i kommunen og hvad de anvendes til. Se fx hvor mange m2, der anvendes til kontorer, produktion, daginstitutioner m.m.

- Lokalt erhvervsklima & erhvervsvenlighed
Dansk Byggeri og Dansk Industri måler hvert år kommunernes erhvervsvenlighed og erhvervsklima.

- Skatter og afgifter
Som erhvervsdrivende vil man blive opkrævet lokalt fastsatte skatter og afgifter. Tjek den lokale dækningsafgift, grundskyld og ikke mindst kommunens udskrivningsprocent og kirkeskat. Tal som både har betydning for virksomheden og dens medarbejdere.

- Boligpriser
Boligpriser og antal bolighandler fortæller om boligmarkedet i kommunen. Er priserne stigende eller faldende? Tal som er interessante når fx en virksomhed skal rekruttere nye medarbejdere.

3. Satser og beløb

Adgang til aktuelle satser og beløbsgrænser, fx arbejdsløshedsdagpenge, kørepenge, beskatning af personalegoder m.v.

Modulet er opdelt i to kategorier:

- Skattesatser & beløbsgrænser
Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for det aktuelle skatteår og året før. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner.

- Satser for offentlige ydelser
Her finder man vej til satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar med mindre andet er anført. Satserne beskrives ligesom der angives lovhjemmel. Fra hver sats linkes til borger.dk og Retsinformation, hvor der kan læses mere.

4. Erhvervsnyheder

Liste med erhvervsnyhederIndeholder en rækker aktuelle erhvervsnyheder fra udvalgte myndigheder og organisationer. Fælles for nyheder gælder, at de alle henvender sig til de lokale virksomheder, Erhvervsråd, Erhvervsudvalg m.fl. Man finder også vej til diverse analyser, vejledninger samt en række gode råd.

Indgangen til erhvervsnyhederne kan ske via nyhedsoversigten eller en af kilderne. Desuden er der adgang til nyheder på tværs af kilder via emneord. Emnerne er fx. Iværksætteri , Arbejdsmiljø, Bolighandler, Boligpriser, Covid-19, Digitalisering, Finansiering, Internethandel, IT sikkerhed m.fl.

Nyhederne leveres af Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Danske Regioner, Det Kriminalpræventive Råd, EjendomDanmark, Erhvervsministeriet, Finans Danmark, Kommunernes Landsforening, Kulturministeriet, sikkerdigital.dk, Skatteministeriet, Virksomhedsguiden, Vive, Vækstfonden med flere.


Kilder

For at sikre den bedste datakvalitet benyttes kun anerkendte og veldokumenterede kilder. Informationerne stammer fra en lang række kilder, normalt offentlige databaser, men i få tilfælde private organisationer som fx Finans Danmark. En intern releasekalender sikrer, at alle informationer opdateres så tæt på releasedato som muligt!

Vi gør meget ud af, at oplyse hvor data stammer fra. Fx kan man klikke på de enkelte nøgletal og få vist kilde, nøgletalsbeskrivelse og hvornår tallet opdateres.

Vedligeholdelse & drift

Kræver ingen ressoucer
Alle informationer som vises i ErhvervsFakta vedligeholdes og opdateres af IA Konsulenternes redaktion. Det betyder i praksis, at I ikke skal bruge ressourcer på at tjekke om der fx er nye nøgletal, sørge for de opdateres og efterfølgende præsentere dem. Det hele sker automatisk for Jer.

Drift og Sikker forbindelse
IA Konsulenterne står udover vedligeholdelsen af indhold også for driften af løsningen. Her foregår driften i sikret miljø med oppetid >99%. ErhvervsFakta understøtter som standard HTTPS/SSL, så alt kommunikation med webserveren foregår krypteret. SSL Certifikatet er i standardopsætningen fra ”Let’s Encrypt”.

Selvstændigt domæne
ErhvervsFakta kan afvikles på selvstædigt domæne, hvis det ønskes.

Nye versioner
Når der kommer en ny version af ErhvervsFakta, så opgraderes der først når I har godkendt indholdet.

Sådan kommer du igang med Erhvervsfakta

Kontakt en af vores konsulenter og hør hvordan du kommer igang med Erhvervsfakta. Første step kunne være en prøveopsætning, hvor du får mulighed for at afprøve løsningen med kommunens tal og informationer. Herefter går vi i gang med den egentlige opsætning af løsningen, så den matcher dine.ønsker.

Vi tilbyder også undervisning i brug af ErhvervsFakta, fx 3 timers introduktion.


Mere fra IA Konsulenterne

Foto: 64

KommuneGuiden

Faktuel viden om kommunen
Foto: 69

ErhvervsFakta

Information til og om de lokale virksomheder
Foto: 68

Data warehouse

Udtræk eller abonnement på data
Foto: 67

Udviklingsopgaver

Udvikling af webbaserede løsninger
Foto: 66

Undervisning & implementering

Kom godt i gang med løsningerne