VirksomhedsFakta

Den ultimative guide med oplysninger om og til virksomhederne i kommunen. Hold styr på både nye og ophørte virksomheder, gå på opdagelse i de forskellige brancher eller dyk ned i tal og fakta med en mængde nyttige informationer. Alt samlet i en og samme løsning.


Her kan du læse om:

Book en demo

Bestil allerede nu en demonstration og få en komplet gennemgang af VirksomhedsFakta og de mange muligheder.

Ring på 2621 8282 og aftal et fysisk møde eller alternativt, en gennemgang via Teams.

Hvad er VirksomhedsFakta?

VirksomhedsFakta er et redskab, som skaber aktuel værdi for alle, som har interesse for erhvervsudviklingen i kommunen. Her finder man indsigt og viden om og til virksomhederne. VirksomhedsFakta er opdelt i nedenstående moduler:

1. Virksomheder

Adgang til oplysninger om alle virksomheder i kommunen via en række brugervenlige indgange.

 • Alle virksomheder beliggende i kommunen
 • 100 nyeste virksomheder
 • 100 senest ophørte virksomheder
 • Virksomheder efter branchekode
 • Alfabetisk indgang
 • Find virksomheder via stikord

 

2. Tal & Fakta

Klar besked og overblik via en række aktuelle faktaoplysninger som fx:

 • Brancher med flest beskæftigede
 • Antallet af selvstændige og lønmodtagere
 • Ledighedstal for kommunen
 • Indbyggertal og aldersfordeling
 • Indbyggernes indtægtsniveau
 • Indbyggernes uddannelsesniveau

 

4. Eksport (selvstændigt modul til Erhvervsservice)

Udtræk af cvr-data til understøttelse af kommunens erhvervsservice, f.eks. 100 nyeste/100 seneste ophørte virksomheder, alle virksomheder, sortering i brancher, adresser til velkomsbreve (nye virksomheder), analyser m.m. – kun fantasien sætter grænser (kræver logon)

 • Overblik over alle kommunens virksomheder, indgange via branchekode eller alfabetisk
 • Overblik over de 100 nyeste virksomheder
 • Listning af de 100 senest ophørte virksomheder
 • Foretage udtræk af CVR-data til videre bearbejdning, sortering efter branche, alfabetisk eller til brug for udsendelse af velkomstbrev til nye virksomheder.
 • Få adgang til de seneste fakta om antal selvstændige, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)
 • Formidle viden om hjælp til opstart af virksomhed, job og rekruttering, erhvervslokaler, erhvervsuddannelser m.m. (Værd at vide)

Målgrupper

VirksomhedsFakta henvender sig til flere målgrupper.

Erhvervsservise

Den lokale erhvervsservice arbejder for at fremme iværksætteri og forbedre virksomhedernes vilkår og muligheder. VirksomhedsFakta understøtter dette arbejde og giver på en nem og overskuelig måde:

 • Overblik over de 100 nyeste virksomheder
 • Listning af de 100 senest ophørte virksomheder
 • Overblik over alle kommunens virksomheder, indgange via branchekode eller alfabetisk
 • Foretage udtræk af CVR-data til videre bearbejdning, sortering efter branche, alfabetisk eller til brug for udsendelse af velkomstbrev til nye virksomheder.
 • Få adgang til de seneste fakta om antal selvstændige, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)

 

Fag

Det lokale erhvervsliv

VirksomhedsFakta tilbyder det lokale erhvervsliv nye muligheder, som kan være med til at lette etableringen af ny virksomhed eller understøtte den daglige drift.

VirksomhedsFakta giver de lokale virksomheder:

 • Mulighed for at finde samarbejdspartnere ud fra branche eller geografisk placering (Virksomheder)
 • Hjælp til at spotte eventuelle konkurrenter (Virksomheder)
 • Adgang til de seneste fakta om antal selvstændige, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)


Lokalpolitikere

En del af de lokale politikere har stor fokus på erhvervsområdet. Det kan være som medlem af Erhvervsudvalget eller som repræsentant i forskellige bestyrelser.

Med VirksomhedsFakta kan politikerne:

 • Følge udviklingen i antallet af nye og ophørte virksomheder (Virksomheder)
 • Foretage en generel virksomhedssøgning (Virksomheder)
 • Få overblik over de største brancher i kommunen (Fakta)
 • Få de seneste fakta om ledighed, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)


Jobcentret

Jobcentrene er omdrejningspunktet i en effektiv beskæftigelsesindsats. Det er jobcentrene, der står for indsatsen overfor ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består fx af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, praktikforløb, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov. Formidling af arbejdskraft til virksomhederne er også en kerneopgave for jobcentrene.

Med VirksomhedsFakta kan Jobcenteret:

 • Foretage generel og lokal virksomhedssøgning (Virksomheder)
 • Finde virksomheder til praktikforløb og arbejdsprøvning (Virksomheder)
 • Få overblik over de største brancher i kommunen (Fakta)
 • Få de seneste fakta om ledighed, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)


Kommunens borgere

En del af kommunens borgere er jobsøgende eller på vej til at bliver iværksættere.

Med VirksomhedsFakta kan borgeren:

 • Finde egnede virksomheder i en jobsøgningssituation (Virksomheder)
 • Spotte de største brancher i kommunen (Fakta)
 • Følge arbejdsløshedtallene for kommunen (Fakta)Lokalpressen

Mange lokale medier tilbyder erhvervsnyheder fra lokalområdet. Her produceres fx artikler om de virksomheder, der skiller sig ud eller som er "den gode historie".

Med VirksomhedsFakta kan lokalpressen:

 • Følge udviklingen af nye/ophørte virksomheder (Virksomheder)
 • Finde virksomheder til brug for artikler (Virksomheder)
 • Tjekke fakta om en bestemt virksomhed (Virksomheder)
 • Spotte de største brancher i kommunen (Fakta)
 • Få de seneste fakta om ledighed, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)


Erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner

Mange uddannelsesinstitutioner samarbejder med de lokale virksomheder, bl.a. når en elev skal have hjælp til at finde en praktikplads eller en læreplads.

VirksomhedsFakta hjælper med at:

 • Finde lokale virksomheder indenfor bestemte brancher som kan hjælpe med praktik- eller elevpladser (Virksomheder)
 • Spotte virksomheder som vil være fremtidige "samarbejdspartnere" i forskellige udddannelsesforløb (Virksomheder)
 • Få de seneste fakta om ledighed, brancher med flest beskæftigede, indbyggernes uddannelsesniveau, indbyggertal etc.(Fakta)
 • Få overblik aktuelle satser for kørepenge, arbejdsløshedsdagpenge, personalegoder m.m.(Fakta)

Kilder

For at sikre den bedste datakvalitet benyttes kun anerkendte og veldokumenterede kilder. Informationerne stammer fra en lang række kilder, normalt offentlige databaser, men i få tilfælde private organisationer som fx Finans Danmark. Alle informationer opdateres så tæt på releasedato som muligt!

Vedligeholdelse & drift

Kræver ingen ressoucer
Alle informationer som vises i VirksomhedsFakta vedligeholdes og opdateres af IA Konsulenternes redaktion. Det betyder i praksis, at I ikke skal bruge ressourcer på at tjekke om der fx er nye faktaoplysninger, sørge for de opdateres og efterfølgende præsentere dem. Det hele sker automatisk for Jer.

Drift og Sikker forbindelse
IA Konsulenterne står udover vedligeholdelsen af indhold også for driften af løsningen. Her foregår driften i sikret miljø med oppetid >99%. VirksomhedsFakta understøtter som standard HTTPS/SSL, så alt kommunikation med webserveren foregår krypteret. SSL Certifikatet er i standardopsætningen fra ”Let’s Encrypt”.

Selvstændigt domæne
VirksomhedsFakta kan afvikles på selvstædigt domæne.

Nye versioner
Når der kommer en ny version af VirksomhedsFakta, så opgraderes der først når I har godkendt indholdet.

Sådan kommer du igang med VirksomhedsFakta

Kontakt en af vores konsulenter og hør hvordan du kommer igang med VirksomhedsFakta. Første step kunne være en prøveopsætning, hvor du får mulighed for at afprøve løsningen med kommunens tal og informationer. Herefter går vi i gang med den egentlige opsætning af løsningen, så den matcher dine ønsker.

Vi tilbyder også undervisning i brug af VirksomhedsFakta.

CASE 1

Hanne overvejer at åbne virksomhed i kommunen, men hvor stor er konkurrencen i branchen? Med VirksomhedsFakta kan hun nemt tjekke antallet af konkurrenter, både på kommune- og postnummerniveau.
CASE 2

Lars er flyttet til kommunen og søger arbejde da han nu har for lang transporttid. I VirksomhedsFakta finder Henrik hurtigt og nemt de relevante virksomheder, så jobsøgningen kan starte.
Mere fra IA Konsulenterne

Foto: 64

KommuneGuiden

Faktuel viden om kommunen
Foto: 69

VirksomhedsFakta

Information til og om de lokale virksomheder
Foto: 68

Data warehouse

Udtræk eller abonnement på data
Foto: 67

Udviklingsopgaver

Udvikling af webbaserede løsninger
Foto: 66

Undervisning & implementering

Kom godt i gang med løsningerne