I Skive Kommune er iværksætter-lysten stor og et nyt værktøj gør det nemt at følge med i, hvilke virksomheder, der starter op i kommunen – og hvilke virksomheder som allerede er etableret. Det nye værktøj er udviklet af IA Konsulenterne.

VirksomhedsGuiden giver et overblik over de knap 5.000 private virksomheder i Skive Kommune, og gør det nemt at finde virksomheder ud fra brancheopdeling og stikord eller placering på et interaktivt kommunekort.

Der etableres hele tiden nye virksomheder i Skive Kommune, og en anden mulighed i VirksomhedsGuiden er en præsentation af de senest oprettede. De ligger under fanen ’De 100 nyeste’. Informationerne i VirksomhedsGuiden stammer fra CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

Lis Hansen, webansvarlig i Skive Kommune udtaler ”Vi har i Skive Kommune benyttet os af IA Konsulenterne til udvikling af VirksomhedsGuiden. Vi ser IA Konsulenterne som en seriøs samarbejdspartner og oplever stor professionalisme, fleksibilitet og forståelse for vore krav og mål. Hele vejen igennem har der været styr på udviklingsprojektet, og vi har haft et rigtig godt samarbejde.

Med VirksomhedsGuiden har vi nu en løsning som fuldt ud matcher vores krav og forventninger, til gavn for kommunens erhvervsliv, politikere og borgere samt ikke mindst nye iværksættere, der ønsker at slå sig ned i Skive”.

Du finder VirksomhedsGuiden på http://www.skive-virksomhedsguiden-private.dk
En tilsvarende guide suppleret med offentlige virksomheder findes på www.skive-virksomhedsguiden.dk

Vil du vide mere om VirksomhedsGuiden, så kontakt Torben Simony eller Michael Skovholm, IA Konsulenterne.