Opvarmning af boligen er en stor udgiftspost og specielt fjernvarmepriserne varierer meget fra kommune til kommune. Men hvad koster fjernvarmen i netop din kommune – eller i din nye kommune?

Grundlag for priserne

Priserne er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet, der har ikrafttrædelsesdato til og med 1. december 2013. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som ofte er tilgængelige på din forsynings hjemmeside. Ellers vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Priserne er baseret på de prisanmeldelser, der har ikrafttrædelsesdato til og med 15. marts 2014.