Vejviseren, en del af KommuneGuidenHvor ligger rådhuset, Jobcentret og det lokale skattecenter? Hvilke uddannelsesmuligheder er der i kommunen? Hvor finder jeg den nærmeste læge eller akutklinik – og hvor ligger daginstitutionerne? Det er nogle af de spørgsmål man får svar på med modulet “Vejviser”.

Vejviseren sætter borgeren i centrum med nem adgang til kontaktoplysninger for de lokale myndigheder – kommune, jobcenter, region, politikreds, retskreds, skattecenter – som borgeren har kontakt til.

Vejviseren indeholder også oplysninger om alle uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i kommunen – sygehuse, skadestuer, læger, tandlæger, hospitaler, biografer, biblioteker, museer, forsyningsvirksomheder m.v.

Udover adresser, telefonnumre, e-mail-adresser og hjemmesider finder man også links til Facebook for de emner som har oprettet en profil. Indenfor Skole & Uddannelse oplyses mere om de forskellige typer uddannelsesinstitioner.

“Vejviseren” er opdelt i følgende hovedkategorier:

1. Lokale myndigheder

Kommunen, Regionen, Jobcentret, Skattecentret, Politiet, Retskredsen, Udbetaling Danmark, Statsforvaltningen.

2. Skole & Uddannelse

Efterskoler med særligt tilbud, Efterskoler, Folkeskoler, Friskoler og private grundskoler, Ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem, Daghøjskoler, Folkehøjskoler, Husholdnings- og håndarbejdsskoler, Produktionsskoler, Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov, Specialskoler for voksne, Sprogcentre, Voksenuddannelsescentre, Gymnasier og hf-kurser, Private gymnasier og Hf-kurser, Studenterkurser, Erhvervsskoler mv., Private udbydere af AMU og EUD, Maritime uddannelsesinstitutioner, Institutioner indenfor politi, forsvar m.v., Centre for offentlig kompetenceudvikling, Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, Professionshøjskoler, Erhvervsakademier, Øvrige MVU-institutioner, Universiteter, Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning, Centre for undervisningsmidler, Studievalgs-centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning.

3. Sundhed & Sygdom

Akutklinikker (skadestuer), Sygehuse i regionen, apoteker, læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, fodterapeuter.

4. Kultur & Fritid (opdateret)

Folkebiblioteker, biografer, museer, sportsklubber.

5. Pleje & Omsorg (nyhed)

Plejehjem og dagcentre i kommunen.

6. Daginstitutioner (nyhed)

Aldersintegrerede institutioner, børnehaver, vuggestuer, fritids- og ungdomsklubber

7. Døgninstitutioner (nyhed)

Døgninstitutioner for børn og unge, personer m/fysisk handicap, behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede..

8. Transport

Togstationer og standsningssteder, lufthavne, Metro.

9. Forsyning (opdateret)

Kommunalt spildevand og vandværker.

10. Dagligvarer (nyhed)

Supermarkeder, købmænd og døgnkiosker i kommunen.

Sammensæt selv din løsning

Du vælger selv hvilke hoved- og underkategorier som skal vises i “Vejviseren”.

Linkback til kommunens hjemmeside

Fra alle sider er der mulighed for at lave “linkback” til kommunens hjemmeside, hvor man så kan læse mere om et emne, fx skoler, kultur m.m.

Vedligeholdelsesfri for kunden

Alle KommuneGuidens moduler er en 100% vedligeholdelsesfri for kunden, som så kan bruge sine ressourcer på andre opgaver. IA Konsulenternes redaktion sørger nemlig for at alle informationer opdateres. Herudover sikrer IA Konsulenterne, at KommuneGuiden udvikles i takt med kundernes ønsker og behov.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om KommuneGuidens moduler, så kontakt en af vores sælgere. Der er også mulighed for at bestille en demoudgave, som I kan afprøve i en aftalt periode.

Bestil demoudgave