Modulet Valg - en del af KommuneGuidenHvor mange stemmer fik de enkelte partier ved sidste valg? Hvordan blev mandaterne fordelt i kommunalbestyrelsen? Kom der flere mænd end kvinder i kommunalbestyrelsen? Fik “mit parti” flere stemmer end ved de sidste valg? Det er blot nogle af de spørgsmål man kan få svaret på med modulet “Valg”.

“Valg” indeholder resultaterne fra de seneste Kommunalvalg, Regionsvalg og Folketingsvalg. Her kan borgere, lokalpolitikere, erhvervsliv og andre som er politisk interesserede, dykke ned i tallene fra de seneste valg.

For nemt at kunne følge udviklingen, vises der tal for de tre seneste valg.

Kommunalvalg

 • Hvilket parti fik borgmesterposten
 • Antal medlemmer i Kommunalbestyrelsen.
 • Kommunalbestyrelsens sammensætning efter parti/mandater
 • Kommunalbestyrelsens sammensætning efter blok (graf)
 • Kommunalbestyrelsens sammensætning efter køn (graf)
 • Antal vælgere
 • Antal gyldige stemmer
 • Antal personlige stemmer
 • Mandater pr. parti efter køn
 • Antal stemmer pr. parti
 • Tal for de 3 seneste valg

Regionsvalg

 • Hvilket parti fik posten som Regionsrådsformand
 • Regionsrådets sammensætning efter parti/mandater
 • Antal mandater efter køn
 • Regionsrådets sammensætning efter blok (graf)
 • Regionsrådets sammensætning efter køn (graf)
 • Antal gyldige stemmer i kommunen
 • Antal personlige stemmer i kommunen
 • Tal for de 3 seneste valg

Folketingsvalg

 • Antal stemmer pr. parti i kommunen
 • Antal vælgere i kommunen
 • Antal gyldige stemmer i kommunen
 • Antal personlige stemmer i kommunen
 • Tal for de 3 seneste valg

”Valg” indeholder desuden faktuel information om hvornår de seneste valg er afholdt samt generel information om landets kommunalbestyrelser, regionsråd og folketing.

Linkback til kommunens hjemmeside

Fra siderne med valgresultaterne er der mulighed for at lave “linkback” til kommunens hjemmeside, hvor man kan se den nuværende kommunalbestyrelse, de nedsatte udvalg m.v.

Kommunalvalg, grafer
Eksempel på grafer i modulet “Valg” under “Kommunalvalg”.

Vedligeholdelsesfri for kunden

Alle KommuneGuidens moduler er en 100% vedligeholdelsesfri for kunden, som så kan bruge sine ressourcer på andre opgaver. IA Konsulenternes redaktion sørger nemlig for at alle informationer opdateres. Herudover sikrer IA Konsulenterne, at KommuneGuiden udvikles i takt med kundernes ønsker og behov.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om KommuneGuidens moduler, så kontakt en af vores sælgere. Der er også mulighed for at bestille en demoudgave, som I kan afprøve i en aftalt periode.

Bestil demoudgave