Nu lancerer IA Konsulenterne en ny version af KommuneGuiden, så borgeren, tilflytteren, huskøberen, politikeren og andre får endnu mere brugbar viden om kommunen.

I version 5.0 er der nyheder indenfor både design og indhold.

Designmæssigt kan løsningen nu tilpasses, så hele skærmen udnyttes. Den faste sidebredde kan således fravælges.

KommuneGuiden understøtter nu, som standard, HTTPS/SSL, så alt kommunikation med webserveren foregår krypteret. SSL Certifikatet er fra ”Let’s Encrypt”.

Fakta om regionen
Modulet Fakta udbygges med punktet ”Fakta om regionen”, hvor der vises budgetter og indbyggertal for regionen – med mulighed for sammenligning med andre regioner. Økonomital omregnes desuden pr. indbygger, så regionernes tal nemt kan sammenlignes.

Dynamisk indholdsfortegnelse
Som noget helt nyt lancerer vi en dynamisk indholdsfortegnelse, som virker på tværs af alle moduler. Indholdsfortegnelsen afspejler kundens opsætning. Det vil sige, at fx nøgletal og funktioner som er fravalgt ikke optræder i indholdsfortegnelsen.

Ud for det stikord som er tilknyttet et nøgletal vises et ikon. Ved et klik på stikordet, vises:

• det aktuelle nøgletal
• udvikling over tid
• kilde, beskrivelse m.m.

direkte i indholdsfortegnelsen. Desuden kan nøgletallet sammenlignes med nabokommuner, regionens kommuner og alle landets kommuner. For at give et indtryk af kommunens størrelse vises indbyggertallet ved siden af dette valgte nøgletal.

Indholdsfortegnelse dækker modulerne: Fakta, Region, Vejviser, Valg, Erhverv og Satser.


Figur: Indholdsfortegnelsen i version 5.0

Vejviser
Vejviseren har fået en ny selvstændig forside, hvorfra der er adgang til hovedkategorierne.

I version 5.0 har vi desuden tilføjet en række nye hoved- og underkategorier:

Ældre, pleje
o Plejehjem
o Dagcentre m.v.
o Ældre Sagen
Daginstitutioner
o Aldersintegrerede institutioner
o Børnehaver
o Vuggestuer
o Fritids- og ungdomsklubber
Døgninstitutioner, behandlingshjem
o Døgninstitutioner, børn og unge
o Døgninstitutioner, fysisk handicap
o Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
Dagligvarer
o Supermarkeder
o Købmænd og døgnkiosker

Nye underkategorier:
Kultur
o Sportsklubber
Forsyning
o Vandværker, vandforsyning

Vejviseren har desuden fået en række nye emnefotografier.

Kontakt os, hvis du ønsker mere information om de mange muligheder i KommuneGuiden.