Hvilke uddannelsesmuligheder er der i min kommune? Hvor ligger den nærmeste skadestue? Hvor finder jeg det lokale Jobcenter? Hvilken Politikreds hører jeg til? IA Konsulenternes nye ”Vejviser” sætter borgeren i centrum.

Bor du fx i Helsingør Kommune, så får du hurtigt og nemt overblik over de myndigheder, skoler, forsyningsvirksomheder, skadestuer m.v. som er aktuelle for dig. Slut med at lede efter informationer mange steder på nettet.

Vejviser, skoler på kort med adresser
Eksempel på Vejviseren – Skoler på kort om med adresser.

Alle emner i Vejviseren listes med navn, adresse, kontaktinformation, hjemmeside, e-mail-adresse m.v. Alle adresser vises på et overskueligt Danmarkskort, så man nemt kan se hvor fx en skadestue ligger eller hvordan man kommer frem til det lokale jobcenter.

Løsningen kan integreres med kundens hjemmeside. Fonte, farver, skrifttyper m.v. tilpasses kundens design.

Vejviseren kan både leveres som en selvstændig løsning, men er også et modul i KommuneGuiden (kontakt os for yderligere information). Løsningen er vedligeholdelsesfri for kunden.

Vejviseren indeholder følgende kategorier/emner:

Lokale myndigheder:
– Kommune
– Jobcenter
– Region
– Skattecenter
– Politi
– Retskreds
– Udbetaling Danmark
– Statsforvaltningen

Skole & uddannelsesinstitutioner:
– Efterskoler
– Folkeskoler
– Friskoler og private grundskoler
– Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler
– Specialskoler for børn
– Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
– Gymnasier og HF-kurser
– Private gymnasier og HF-kurser
– Studenterkurser
– Daghøjskoler
– Folkehøjskoler
– Produktionsskoler
– Uddannelsesinst.for unge med særlige behov
– Husholdnings- og håndarbejdsskoler
– Specialskoler for voksne
– Sprogcentre
– Voksenuddannelsescentre
– Erhvervsskoler m.v.
– Private udbydere af AMU og EUD
– Øvrige MVU-institutioner
– Maritime uddannelsesinstitutioner
– Institutioner inden for politi, forsvar m.v.
– Centre for offentlig kompetenceudvikling
– Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner
– Professionshøjskoler
– Erhvervsakademier
– Universiteter
– Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning
– Centre for undervisningsmidler
– Studievalg-centre
– Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sundhed & sygdom:
– Akutklinikker (skadestuer)
– Sygehuse
– Læger
– Tandlæger
– Speciallæger
– Psykologer
– Fodterapeuter
– Fysioterapeuter
– Apoteker
– Kiropraktorer
– Vaccinationsklinikker

Kultur:
– Biografer
– Teatre
– Biblioteker

Forsyning:
– Kommunalt spildevand

Krisehjælp:
– Alarm
– Politi
– Lægevagten
– Giftlinjen
– Dyr i nød
– BørneTelefonen
– ForældreTelefonen
– Kræftlinjen
– Livslinien
– Alkohollinjen
– Spiseforstyrrelser og selvskade
– Krisecentre for kvinder

Vil du høre mere om den nye Vejviser, så er du velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.